Menü

+90 216 489 80 28 info@marmaracevre.com Ulaşım

Marmara Grup Çevre Sağlığı Hizmetleri Pest Kontrol

NEDEN PEST KONTROL?

Endüstriyel ve ticari malların depolandığı yerler, yerleşim birimleri, lokantalar, okullar, sağlık kuruluşları, yolcu ve yük taşımacılığı yapılan Gemi, Uçak, Feribot, Tren,Otobüs vs. araçlar gerek çevre kirliliği, gerekse hijyenik kurallara uyulmaması nedeniyle haşere ve mikrobiyolojik bulaşma riski taşırlar.Ürün zararlıları ve bir çok hastalık etmeni, taşıyıcısı ve tiksindirici, itici ve görüntü kirleticisi zararlılar sayılı alanlarda ve bitişik alanlarda bulaşmalar yaparak barınmaktadırlar..

Çevremizde ilk başta az rastladığımız bu zararlıların üreme, yayılma hızları göz önüne alındığında ileride karşılaşılabilecek tehlikeler tahmin edilemeyecek boyuttadır. Bu zararlılar, üretim yerlerinde, ürünlerin nicelik ve nitelik kayıplarına yol açtıkları gibi çalışanlarda psikolojik tedirginliklere, alerjik rahatsızlıklara ve hatta zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Dolayısıyla iş yerlerinde çalışanların verimliliğini azaltmaktadırlar.

Burada kısaca değindiğimiz haşerelerin yol açtığı sorunların oluşumunu önlemek, bertaraf etmek kısaca sağlıklı ve hijyen bir ortamda faaliyet sürdürmek için haşerelere karşı düzenli ve periyodik olarak mücadele etmek gerekmektedir. Firma çalışanlarımız tarafından: Önce deliller toplanır, bulaşmanın yeri saptanır, zararlıların barınma ortamları ortadan kaldırılır. Temiz ve çevre sağlığına uygun bir ortam sağlanır. Teknikerlerimiz işletmenizin yerleşimini ,depolama şartlarını,genel izolasyon durumunu,zararlı aktivasyon ve sınıflandırmasını inceleyerek daha önce yapılan uygulamaları da göz önüne alarak (HACCP) hizmet programını sizlere sunacaktır. Bu mücadelede istenmeyen bu canlıların, üretim ve ortamda faaliyette bulunanlara zarar veremeyeceği ,tedirginlik yaratamayacağı veya tolere edilebilecek oranda baskı altında tutulması amaçlanmaktadır. Fiyatlandırma da ana etken işletmenizin risk durumudur .

Marmara Grup Çevre Sağlığı Hizmetleri ve Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. : Zararlının rahatsızlık verebileceği oranın altında kalmasını sağlamak; Düzenli periyodik kontrollerle ortamda faaliyette bulunanlara güvenlik olgusunu aşılamak; Daha fazla ve yoğun kimyasal kullanımı yerine daha az kimyasal kullanarak doğal dengenin kendiliğinden oluşumuna katkı vermek ( IPM ); Firmamız, tüm bunlar için diploma çalıştırmak yerine diplomalı ve konu uzmanı teknik kadrolarla çalışmaktadır.

Hizmet anlayışımız tedarikçinizden başlayarak kontrollü olarak malzemelerin işletmenize risksiz ve haşere bulaşması olmaksızın girişini sağlamakla doğru orantılıdır.Yeni yasalarla beraber, ağırlaşan koşulların ve uygunsuzluklar için ağır cezaların oluşturulduğu günümüzde, çevresel risklerin oluşturduğu sektörlere destek sağlamayı hedeflemektedir.

Başlangıçta incelemeler yapılmakta sonuçlar yapılan teşhislerle birlikte raporlanmaktadır. İlgililere bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

İnsan güvenliğini, insan ve çevre sağlığını risk etmeden hizmet sunmak temel anlayışımız ve görevimizdir.

Pest kontrol uygulamalarımız periyodik servis hizmeti şeklindedir. Firmanıza özel hazırlanan projede servis periyotları bildirilmektedir.

PEST KONTROL HİZMET SÜRECİMİZ

  • Ön Hazırlık
  • Bilgilendirme
  • Uygulama
  • Servis Hizmetlerimiz
  • Dökümantasyon
  • Eğitim
  • Değerlendirme

Marmara Grup Çevre Sağlığı Hizmetleri pest kontrol

SERVİS HİZMETİMİZ

Pest kontrol uygulamalarımız periyodik servis hizmeti şeklindedir. Firmanızca özel hazırlanan projede servis periyotları bildirilmektedir. Uçan ve yürüyen haşere kontrolünde; Genel olarak Servis periyodu 1 ay, kontrol periyodu 15 gün; Kemirgen kontrolünde servis ve kontrol periyodu 15 gündür.

Marmara Grup Çevre Sağlığı Hizmetleri pest kontrol

PEST KONTROL ÇÖZÜMLERİMİZ

Marmara Grup Çevre Sağlığı Hizmetleri pest kontrol

A - YÜRÜYEN HAŞERE KONTROLÜ

Yürüyen haşere kontrolü kapsamında;

Hamam böceği, karınca, gümüşçün, kulağa kaçan, örümcek, kırkayak, çıyan, tespih ve top böceği kontrolü, un güvesi, tahta kurusu, akar ve kene kontrolü, Servis sırasında veya müşteri geri bildirimi sonucunda ortaya çıkan depo edilmiş ürün haşereleri, kumaş haşereleri ve pire kontrolü mücadeleleri yapılmaktadır.

Hamamböceği Mücadelesinde pratik çözüm ;

Günlük faaliyetleri aksatmadan rutin çalışma ortamında da uygulanabilen, Ön hazırlık, makina ve koruyucu ekipman kullanımı gerektirmeyen, Kokusuz ve uygulama sırasında herhangi bir tecrit gerektirmeyen yöntemler idealdir.

B - UÇAN HAŞERE KONTROLÜ

I - Fabrika veya İşletmelerde :

 Kimyasal Sinek Kontrolü ;

Dış ve iç alanda açıkta gıda maddesi bulunmayan ve sineklerin dinlenmek üzere konakladığı duvar yüzeylerine periyodik servisle pülverize insektisit uygulaması yapılır.

 ULV (Soğuk Sisleme) ;

Periyodik servislerle iç alanda "ULV (Soğuk Sisleme)" uygulaması yapılır. Uygun tecrit koşullarının sağlanarak, sinek girişinin engellenmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılır ve uygulamalar takip edilir.Herhangi bir şekilde içeriye giren sinekler için "Işıklı Tuzak" teminine yönelik yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılır.

II - Yerleşim Birimlerinde ( Vektör Mücadelesi ) :

C - KEMİRGEN KONTROLÜ

Periyodik kemirgen kontrolünde aşağıdaki adımlar izlenir ;

Mücadele alanı belirlenir ve populasyon incelemesi yapılır . Kimyasal ürün ve yem istasyon noktaları tespit edilir . Gerekli yerlere yem istasyonları yerleştirilir . Yem istasyonları düzenli olarak kontrol edilir . İhtiyaç oldukça istasyonlara yem ilavesi yapılır. Artık yemler imha edilir. Ölü fareler toplanarak imha edilir.

KEMİRGEN KONTROLÜNDE UYGULADIĞIMIZ YÖNTEMLER

 Kimyasal Kontrol:

Gerekli görülen yerlerde yem formulasyonunda rodentisit içeren her türlü hava şartlarına dayanıklı yem istasyonları kullanılmaktadır. Yemleme; farelere yakın bölgelerde ve farelerin izledikleri yollar üzerine koruyucu istasyonlar ile uygulanır.

  Kimyasal kontrolde İstasyonların Yararları;

Hazır yemleri çevresel koşullardan korurlar. İnsanların ve hedef dışı hayvanların ulaşmasını engellerler İzleme ve kontrolü kolaylaştırırlar. Fare ve sıçanlar için daha çekicidirler.

  Kimyasal Olmayan Kontrol;

Canlı yakalama istasyonları Yaylı kapanlar Yapışkanlı istasyonlar

MÜCADELE NEDEN UZUN SOLUKLUDUR ?

Zararlıların tamamen yok edilmeleri ( eradikasyon ), aşağıda bir kısmı sıralanan çeşitli faktörler nedeniyle mümkün olamamaktadır : Doğal denge unsurlarının sürekli mevcut olması, Böceklerin üreme hız ve yeteneklerinin yüksek olması, Değişik ortamlara ( üreme, beslenme ve dinlenme devrelerinde ) adaptasyon kabiliyetlerinin yüksek olması, Başkalaşım geçirmeleri ( değişik formda hayat devreleri, kısa hayat devreleri, kimyasallara karşı genetik ve fizyolojik direnç gelişimi gibi ).

D - KUŞ MÜCADELESİ

Kuş mücadelesi,gıda işletmelerinde önemli bir sorundur. Kimyasal mücadele ile kısmi kaçırıcı etkilerinin dışında yeterince sonuç alınamamaktadır. Ancak koşullar nedeniyle bu yöntem kullanılmaktadır. Tuzaklar kurarak çözümler üretilmektedir. Bu işlem zor ve masraflı olmaktadır. Çoğu zaman başkaca da bir çözüm yolu bulunamamaktadır. Firmamız,son zamanlarda ortamın uygun olması durumunda biyolojik mücadeleyi öne çıkarmaktadır. Diğer yöntemler yanında avcı kuşlarla da kuş mücadelesi yürütülmektedir.

E - SÜRÜNGEN MÜCADELESİ

Her ortamın özelliğine ve sürüngenin türüne göre kaçırıcı ( repellent) ilaçlar veya özel yemler kullanılarak sürüngen mücadelesi yapılmaktadır.